Co trzeba wiedzieć o maszynach do lodów włoskich!

Poniższymi radami chcielibyśmy poprzez informacje użytkowe pomóc naszym klientom, którzy jeszcze nie użytkowali maszyn do lodów i przed zakupem chcieliby zorientować się w szczegółach związanych z użytkowaniem. Naszym zamiarem jest, aby przed zakupem zapoznali się z różnicami pomiędzy naszymi maszynami. Z tymi wiadomościami mają wszelkie szanse - przy znajomości miejscowych osobliwości - na wybór urządzenia odpowiedniego do danego zadania.

Krótko o zasadzie działania urządzeń:

Niezależnie od producenta maszyny do lodów włoskich działają w taki sposób, że znajdujący się na górze maszyny pojemnik, lub pojemniki napełniamy płynem do lodów znajdującym się w stanie ciekłym. To może być przygotowane z wcześniej przyprawionej do smaku nie posiadającej grudek mięszanki lodów w proszku i wody, lub z produkowanego gotowego płynu do lodów. Maszyna może mieć rodzaj z zamontowanym "Pojemnikiem na chłodzony płyn do lodów", lub "Pojemnikiem na niechłodzony płyn do lodów". Konstrukcja może być jedno- lub dwupojemnikowa. Ilość pojemników określa, czy w maszynie można przygotować lody o jednym, czy dwóch odmiennych smakach. Poza tym może być z zainstalowaną "Pompą do wzbogacania powietrzem", lub o konstrukcji "Grawitacyjny spływ płynu do lodów". Niezależnie od konstrukcji w każdym przypadku płyn do lodów pozostaje w górnych pojemnikach w stanie ciekłym, aż nie dostanie się do znajdującego się pod pojemnikami na płyn tak zwanego wałka chłodzącego. Temperatura wałka chłodzącego wynosi -16 ÷ -20 ° C. W tych wałkach dostający się do nich płyn do lodów przy pomocy obracającego się ślimaka zestala się w postaci kremowej. Gotową, w wałkach chłodzących zestaloną masę lodową za pomocą przyciągnięcia znajdującej się z przodu maszyny dźwigni porcjującej (lub dźwigni porcjujących) możemy porcjować do wafla, a nawet do pucharka. Po przyciągnięciu dźwigni porcjującej gotowa masa lodowa tak długo wydostaje się z maszyny, aż nie ustawimy jej z powrotem w położeniu wyjściowym. W przypadku konstrukcji dwupojemnikowej możemy porcjować zarówno lody o dwóch osobnych smakach, jak i lody mięszane.

Komu oferujemy nasze urządzenia?

Nasze maszyny oferujemy każdemu przedsiębiorcy, który posiada prąd elektryczny 220 V, przygotowalnię do przechowywania i wymięszania składników. Ważne, aby przed zakupem uzgodnić z miejscowym kontrolerem Sanepidu urzędowe wymagania dotyczące przygotowalni, unikając dzięki temu późniejszych wcześniej nieplanowanych wydatków na przebudowę lub na inwestycje!

Jak można wybierać z naszej oferty?

Nasze urządzenia są prostymi kontrukcjami, ale wymagają od użytkownika wyczucia technicznego i starannej konserwacji w interesie tego, aby przez długi czas działały bezproblemowo. W interesie tego poniżej wyróżnimy kilka wyrażeń fachowych, których znaczenie wyjaśnimy w sposób zrozumiały dla każdego, pomijając żargon fachowy. Po wczytaniu się w to wszystko z łatwością będziesz mógł zdecydować, znając swoje wymagania i warunki otoczenia, które urządzenie odpowiada Ci najbardziej.

"Pompa do wzbogacania powietrzem", Typy: BQ 833 PY1 "Grawitacyjny spływ płynu do lodów" Typy: BQ 633 Y1, BQ 320, BQ 316 M, BQ 836 Y1, BQ 816 Y1, BQ 116 Y1

Rozpatrując zasady działania maszyn do lodów włoskich rozróżniamy dwa sposoby działania. Jednym z nich jest płyn do lodów dostający się do wałka chłodzącego za pomocą pompy do wzbogacania powietrzem. Drugi to płyn do lodów swobodnie spływający do wałka chłodzącego drogą grawitacyjną poprzez zawór napowietrzniający. Pompa do wzbogacania powietrzem zwiększa objętość lodów, przy jej używaniu gotowe lody stają się miękksze i bardziej kremowe. Odmiana z pompą wymaga dużej ostrożności, uwagi i wyczucia technicznego! Na działanie pompy duży wpływ ma gęstość płynu do lodów. Płyn do lodów musi być w każdym przypadku pozbawiony grudek, w interesie uniknięcia zatkania się pompy. Jeżeli Ty sam, jako właściciel używał będziesz urządzenie, a nie zlecisz jego obsługę pracownikowi, to polecamio Ci odmianę z zamontowaną pompą do wzbogacania powietrzem! Urządzenie to zapewnia zadowolenie tylko w przypadku zaistnienia tych wszystkich wymogów jednocześnie! W tych naszych typach, które nie posiadają pompy do wzbogacania powi etrzem płyn do lodów spływa do wałka chłodzącego za pomocą grawitacyji poprzez zawór. W trakcie działania odmiany grawitacyjnej płyn do lodów spływający do wałka chłodzącego niesie ze sobą pewną ilość powietrza. Przez to mięsza się z powietrzem i w pewnym stopniu wzbogacają się od tego gotowe lody, ale w stopniu mniejszym, niż w przypadku odmiany z pompą. Maszyna grawitacyjna jest w mniejszym stopniu wrażliwa na gęstość i pozbawioną grudek konsystencję płynu do lodów, a także wymaga ze strony użytkownika mniej uwagi i wyczucia technicznego.

"Podwójna sprężarka, podwójne sterowanie cyfrowe, dwa niezależnie od siebie działające wałki chłodzące" Typy: BQ 836 Y1

W normalnym przypadku naszej urządzenia są montowane z jedną sprężarką, za wyjątkiem jednej maszyny. W przypadku naszego typu o podwójnej sprężarce za pomocą podwójnego sterowania cyfrowego pojawia się możliwość przygotowania lodów o jednym smaku nawet przy zastosowaniu jednego wałka chłodzącego, bez uruchamiania drugiego wałka chłodzącego. Dzięki temu przy mniejszym ruchu, w przypadku okresu zimowego uządzenie może być użytkowane oszczędnie. Ponadto bez ograniczeń istnieje możliwość porcjowania lodów o dwóch odmiennych smakach. Unikając w ten sposób zjawiska powstającego w przypadku innych typów, iż w następstwie ciągłego porcjowania jednego ze smaków, drugi smak może stwardnieć, a nawet się zamrozić, powodując uszkodzenie urządzenia. To urządzenie daje w wyniku godne zaufania przygotowanie lodów także wśród ekstremalnych warunków otoczenia, lub w przypadku intensywnego ruchu.

"Pojemnik na chłodzony płyn do lodów" Typy: BQ 633 Y1, BQ 833 PY1, BQ 836 Y1, BQ 816 Y1, BQ 116 Y1

Nasze urządzenia mogą być wyposażone w pojemnik na chłodzony lub niechłodzony płyn do lodów. Nasze maszyny wyposażone w pojemnik na chłodzony płyn do lodów przy pomocy spirali chłodzącej otaczającej ścianki pojemnika schładzają płynne lody do przedziału +2 ÷ +6 °C. Zapewniając w ten sposób bezpieczne przechowywanie surowców i wspomagając szybkie schłodzenie surowców dostających się do wałka chłodzącego.

"Pojemnik na niechłodzony płyn do lodów" Typy: BQ 320, BQ 316 M

Nasze urządzenia z pojemnikiem na niechłodzony płyn do lodów nie posiadają spirali chłodzącej otaczającej ścianki pojemnika, a tylko tak zwane straty chłodzenia pochodzące z wałka chłodzącego znajdującego się pod pojemnikiem zapewniają płynowi do lodów pewne, nieregularne chłodzenie. Ważne, aby wiedzieć, że urządzenia wyposażone w pojemnik na niechłodzony płyn do lodów zalecamy tylko tym użytkownikom, którzy jego użycie uzgodnili z miejscowym kontrolerem Sanepidu. Z doświadczenia wiemy, że ocena tych urządzeń przez organy kontrolne jest niejednoznaczna i niejednakowa na różnych obszarach Węgier. Jako że nasza firma dokonuje sprzedaży eksportowej także do krajów ościennych i w tych krajach znajdują zastosowanie wymogi higieniczne odmienne niż w naszej ojczyźnie, dlatego też ten typ utrzymujemy w naszej ofercie, ale do odpowiedzialności klienta pozostawiamy decyzję związaną z zakupem!

"Funkcja chłodzenia nocnego" Typy: BQ 633 Y1, BQ 833 PY1, BQ 836 Y1, BQ 816 Y1, BQ 116 Y1

Typy naszych urządzeń posiadają tak zwaną funkcję nocną. Tych maszyn nie trzeba koniecznie opróżniać i myć co wieczór, a następnego dnia ponownie składać i uruchamiać. Może się stać tak dlatego, że umieszczona w maszynie elektronika pozwala, po przełączeniu programu, na uruchomienie na pulpicie sterującym tak zwanej funkcji chłodzenia nocnego. W tym programie urządzenie schładza surowce pozostawione w pojemniku na płyn do lodów i w wałku chłodzącym do przedziału temperatury +2 ÷ +6 °C. Ważne jest natomiast wziąć pod uwagę także to, że w okresach czasu odpowiadającym przepisom higienicznym także i tego typu maszynę trzeba przemyć. W tych maszynach, które nie posiadają funkcji chłodzenia nocnego surowce do lodów trzeba co wieczór spuścić, a maszynę należy przemyć w trzech fazach (odtłuszczanie rozpuszczalnikowe, dezynfekcja, płukanie) poprzez uruchomienie programu mycia, a przyrządy sterowania, po zdemontowaniu należy wyczyścić.

Koszyk jest pusty
Największą i najkorzystniejszą ofertę zawierającą urządzenia chłodzące i gastrotechniczne znajdziesz klikając tu!