Az általános üzleti feltételek a VENDI-HUNGÁRIA Kft., mint eladó, és a vevő között létrejött olyan adásvételi szerződések feltételeit szabályozza, amelyeknek tárgya a vevő által leadott rendelések teljesítésére vonatkozik. A VENDI-HUNGÁRIA Kft. kizárólag az alábbi üzleti feltételek szerint értékesít.

1. Irányadó jog

A szerződő felek közti szerződéses kapcsolatra, üzletmenetre nézve kizárólag a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül arra, hogy a vevő magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy.

2. A vásárlás létrejötte

2.1. Lépései:

  • Ha a keresett termékeket megtalálta, helyezze őket sorban a bevásárló kosárba.
  • Majd a "A kosár tartalma" menüpontban kattintson az "Megrendelem" gombra. Ekkor a megjelenő oldalon töltse ki a szükséges adatokat, itt még a kosárból kiveheti a nem kívánt terméket, megtekintheti a szerződési feltételeket, majd kattintson a "Tovább" gombra.
  • A következő oldalon ellenőrizze a megadott adatokat, ha javítani kíván a "Vissza" gombbal megteheti. Amennyiben mindent rendben talált kattintson a "Megrendelés elküldése" gombra. Köszönjük!
  • Ezt követően kollégáink felkeresik Önt telefonon, vagy email -ben, visszaigazolják az Ön rendelését az árak, és szállítási költségek pontosításával. Ez alkalommal egyeztetik Önnel a szállítás időpontját. Rendelését még itt - a kollégánkkal egyeztetve - visszamondhatja! Ezt követően a rendelés visszamondását egyedileg bíráljuk el.

2.2. FONTOS! A megadott árak nettó árak melyek nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. Megrendelés esetén árainkat +20% Áfa növeli!

3. Szállítási feltételek

3.1. A teljesítés helye
Az árú átvétel helye cégünk telephelye.
A szállítást a vevő által megadott címre (az Önök székhelye / telephelye / fióktelepe) csak abban az estben végezzük, ha azt az igényli és annak feltételeit ügyfélszolgálatunkkal történt egyeztetést követően, megrendeli.

3.2. A szállítás költségei
A szállítási költség a vevőt terheli.

3.3. A kárveszély viselése
Az áru sérülésének kockázatát az áruátvétel pillanatától a vevő viseli. A kárveszélyt a vevő abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. A vevő köteles az eladónak a késedelmével okozott károkat is megtéríteni.

3.4. A tulajdonjog átszállása
A tulajdonjog a vevőre a teljes vételár kifizetésének napján száll át, az eladó eddig az időpontig tulajdonjog fenntartással él.

3.5. A teljesítési határidők
Készleteink függvényében 1-12 héten belül. A visszaigazolt rendelésben megadott határidők irányadóak, de nem kötelező érvényűek. Az eladónak joga van a rendelést a megadott szállítási határidő előtt és annak eltelte után is teljesíteni. A várható szállítási időpontot naptári hétben adjuk meg.

4. A fizetés

4.1. Árak
A weblapon található árak nettó egység árak az ÁFÁ-t és szállítási költséget nem tartalmazzák. A pillanatnyi aktuális Áfa-val növelt bruttó árat és a szállítási költséget minden esetben a rendelés visszaigazolás tartalmazza!

4.2. Fizetés
Az áru megrendelését követő 7 napon belül a megrendelt berendezés bruttó árának a 30%.-át bankszálánkra történő átutalása előleg címén. A fennmaradó vételár hátralék a berendezés átvételét vagy szállítását megelőző 24 órával a bankszámlánkra történő átutalása! Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ -val együtt megjelenik a eladó pénztárában vagy a banki számláján. Késedelmes fizetés esetén az eladónak joga van késedelmi kamatot felszámolni, ezt a jogot a PTK 301.§ szerint érvényesítjük. A vevő az eladóval szemben fennálló tartozásába csak elismert vagy jogerős határozatban megállapított követelését számíthatja be.

5. Szavatosság és jótállás

Jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségünket a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítjük. A törvényes szavatossági idő 12 hónap. A szavatossági, jótállási igények minden esetben az általunk kibocsátott számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél külső behatások következtében keletkeztek - ha azt nem az eladó vagy az eladóval együttműködő személy okozta - az eladó nem vállal felelőséget. A vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a vevő az áru átvételével egy időben köteles érvényesíteni. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban kell jelezni, a jótállási idő szempontjából az árú átvételének garancia jegyen, szállítólevélen és számlán is egyező dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye az eladó székhelye kivéve, ha a berendezés beépítésre került és a mozgatása nem lehetséges! A vásárló tudomásul veszi, hog y a kiszállási költség nem tartozik a garancia körébe. A garancia időn belül helyszínen történő javítás esetén a kiszállási díj a vevőt terheli! . A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie.

6. Illetékes bíróság

A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság , illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény (Internationales Kaufrecht) szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

7. Számítógépes adatfeldolgozás és adatvédelmi nyilatkozat

A kor követelményeinek megfelelően a vevők személyére és cégre vonatkozó adatait számítógépen dolgozzuk fel és tartjuk nyilván. Adatik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljes körű felhasználásához. A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amelyre azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket, az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha, semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.

Közönségadatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

Az általunk őrzött magántermészetű adatokat minden elvárható módon védjük attól, hogy azok illetéktelen kézbe kerüljenek.

8. Érvényesség

Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

9. Általános rendelkezések

Valamennyi adásvételi szerződésre és áruszállításra, amely a Vendi Hungária Kft. ajánlata alapján jön létre az eladó és a vevő között, a fent meghatározott üzleti feltételek érvényesek.

Célunk az, hogy Önöket, mint vevőket elégedetté tegyük!

*A képek illusztrációk, a gyártó a változtatás jogát fenntartja.
A legnagyobb, legkedvezőbb hűtő- és gasztrotechnikai berendezéseket tartalmazó kínálatot ide klikkelve találja meg!